Πρόκειται για προσθετικές αποκαταστάσεις που καλύπτουν ολόκληρο το δόντι και κατασκευάζονται από ένα μεταλλικό σκελετό, ο οποίος μπορεί να είναι  από κράμα είτε πολύτιμων  (χρυσός, πλατίνα) είτε μη πολύτιμων μετάλλων, που καλύπτεται με πορσελάνη.

Παρ'όλη την παρουσία του μετάλλου που έχει ως αποτέλεσμα την μη φυσική οπτική συμπεριφορά της αποκατάστασης, η εμπειρία και γνώση του αισθητικού οδοντιάτρου για σωστή χρωματοληψία και σωστή επικοινωνία με το οδοντοτεχνικό εργαστήριο, μπορεί να έχει άψογα αποτελέσματα.