Βαθιές τερηδόνες, κατάγματα, ύπαρξη βαθιών θυλάκων σε περιοδοντικούς ασθενείς και τραυματισμοί των δοντιών μπορεί να προκαλέσουν αμετάκλητη βλάβη του πολφού (νεύρο και αγγεία). Τότε θα πρέπει αυτός να αφαιρεθεί και οι ριζικοί σωλήνες μέσα στους οποίους βρίσκεται να απολυμανθούν και να εμφραχθούν με ένα αδρανές υλικο (γουταπέρκα) με στόχο τη διατήρηση του δοντιού για πολλά χρόνια. Τα ποσοστά επιτυχίας της ενδοδοντικής θεραπείας φθάνουν το 90% ή και περισσότερο. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας πρέπει να ληφθούν τουλάχιστον 2 μικρές ενδοστοματικές (ψηφιακές) ακτινογραφίες και απαιτούνται 1-3 συνεδρίες. Επειδή το θεραπευμένο δόντι έχει μειωμένες αντιστάσεις στις ασκούμενες δυνάμεις και συνεπώς αυξημένες πιθανότητες κατάγματος, η ενδεικνυόμενη μέθοδος αποκατάστασής του είναι με στεφάνη.